Webinar 'Samen kiezen voor het beste'

Webinar NVN en regionale nierpatiëntenverenigingen

Op 3 februari 2021 troffen ervarings- en medisch deskundigen elkaar: een boeiende en leerzame dialoog!

 

'Samen kiezen voor het beste'

Webinar over Samen beslissen van woensdag 3 februari  2021
KIJK HIER HET WEBINAR TERUG. 

 

Webinar: Interessant en relevant
Samen kiezen voor het beste. Van twee kanten kijken naar hoe je een behandeling en de impact daarvan op het leven op de beste manier kunt combineren. Samen beslissen. We hebben er in onze multidisplinaire werkgroep hard aan gewerkt om hierover een interessant en relevant webinar te maken waarbij veel te leren valt, zowel voor de zorgverlener als patiënt. We hebben er, ondanks alle coronabeperkingen, bovendien een dynamische vorm voor gevonden. 

Over Samen beslissen

Samen beslissen is inmiddels al enkele jaren een belangrijk thema in de gezondheidszorg en staat momenteel weer volop in de schijnwerpers. Positieve gezondheid, zorg op maat, uitkomstgerichte zorg… In alle discussies staat steeds de patiënt centraal en wordt meer en meer gekeken naar wat voor hem uiteindelijk nu precies de optimale zorg is. Niet alleen vanuit medisch perspectief, maar ook vanuit maatschappelijk, sociaal perspectief. Niet alleen naar wat puur gezien medisch gezien de beste behandeling is, maar ook meer en meer naar hoe die behandeling het beste inpasbaar is voor de patiënt. Ergens daartussen ligt de beste individuele keuze. Een keuze die je alleen in dialoog tussen zorgverlener en patiënt kunt maken. Dat vraagt van beide kanten een goed inzicht in elkaars uitgangspunten en doelen, want alleen zo kun je samen een goede balans vinden en tot het maximale resultaat komen, de beste kwaliteit van leven. Hoe je dat doet en welke hulpmiddelen je daarbij ten dienste staan en hoe je die kunt gebruiken, daar gaat dit webinar over.

Tweede fase

Aan Samen beslissen is al jaren gewerkt door allerlei organisaties in de zorg, zowel vanuit de zorgverleners als patiënten, maar na evaluatie bleek dat er in de praktijk nog wel wat te verbeteren viel. Met o.a. de Patiëntenfederatie als belangrijke overkoepelende patiëntenorganisatie wordt er in verschillende ziektebeelden hard gewerkt om Samen beslissen overal tot standaardpraktijk te maken. Het mag ook wel eens gezegd worden dat we met nierziekten hierin zeker in de voorhoede zitten.     

In die context is er vanuit de NVN een nieuwe tweede fase project gestart, waarin de regionale patiëntenverenigingen, die het meest directe contact met patiënt en zorgverlener hebben, het dichtst werken op de spreekkamer waar dat samen beslissen uiteindelijk moet plaatsvinden een belangrijke rol spelen. Het project dat wordt gefinancierd door ZonMw, het VWS-ministerie dus, is uitgewerkt door een multidisciplinaire werkgroep waarin o.a. ook Diavaria weer participeert.

Diavaria was, samen met het LUMC, ook betrokken bij projecten als zelfmanagement, 3 goede vragen (voor nierpatiënten geïnitieerd door de NVN). En ook de online themasessies die wij in oktober j.l. met de NVN (met sprekers o.a. uit het LUMC) organiseerden over de mentale en psychosociale aspecten van nierziekte kun je moeiteloos in deze brede context zien. Want ook daarmee proberen we de positie van de patiënt waar het gaat om zijn eigen ziektetraject te versterken.

Terug naar boven

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

De regionale vereniging voor alle nierpatiënten en naasten. Diavaria is aangesloten bij de landelijke NVN en werkt nauw samen met het LUMC, Alrijne en Groene Hart Ziekenhuis.

Contact